Promoters


Shree Lali Gurans Multipurpose Co-opearative Ltd.
Jaya Laigurans Investment and Trading Company Pvt.Ltd
Prof.Yubaraj Pradhan
Associate Prof.Madhav Newpane
Balan Kumar
Sadhu Ram Poudel
Amar Jyoti Ranjit
Timila Ranjit
Pradip Aryal
Bam Bahadur Thapa
Dipendra Rajbhandari
Amar Singh Pradhan
Narayani Khanal
Madhukar Pandey
Durga Khanal
Janak Oli
Mrs. Basnet
Janak Oli
Krishna Prasad Paudyal